• Advocaat familierecht

Familierecht advocaat in Den Haag

Personen- & Familierecht

Mr. Marina Carli-Lodder is gespecialiseerd in het Personen- en Familierecht. Hieronder vallen regelingen en rechtsgeschillen rond afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding. Bij familiezaken kunnen ook de rechten en plichten van personen aan bod komen. Bent u op zoek naar een Familierecht advocaat dan bent u bij Carli Advocaten aan het juiste adres.

Scheiding of beëindiging samenleving

Tijdens een echtscheiding of beëindiging van een samenleving komt er veel op u af. Het is een periode die u het liefst zo snel mogelijk achter u laat. Toch bent u wettelijk verplicht tot het maken en vastleggen van nieuwe afspraken. Over de opvoeding en zorg van de kinderen, boedelverdeling, alimentatie of gezagskwesties.

De meeste zaken kunt u regelen in onderling overleg. Als u er samen niet uitkomt, kan Mr. Marina Carli-Lodder u deskundig bijstaan. Als mediator of als gespecialiseerd vFAS echtscheiding advocaat. Bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken, het bepalen van de hoogte van alimentatie, het indienen van een verzoek bij de rechtbank of een verweer daartegen.

Als u gaat scheiden, blijft u samen verantwoordelijk voor de opvoeding en zorg van de kinderen. Het contact en de taakverdeling moet u vastleggen in een zorgregeling of omgangsregeling. Hierin moet u zich beiden kunnen vinden. Lukt dat niet, dan kunnen we u daarbij helpen.

Een ouderschapsplan is verplicht bij een scheiding met minderjarige kinderen. Hierin legt u de afspraken vast over de verzorging van de kinderen, de alimentatie en uitwisseling van informatie. Een ouderschapsplan maakt u in onderling overleg of met een mediator.

Of u alimentatie moet gaan betalen of ontvangt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt hierover zelf afspraken maken. Een mediator of advocaat kan u helpen met het bepalen van de hoogte van het bedrag en de duur van de alimentatie. Is de situatie van u of uw ex-partner na een paar jaar veranderd? Dan kunt u bij de rechter een verzoek indienen tot wijziging of stopzetten van de partneralimentatie. Wij kunnen hierin optreden als uw advocaat.

Als ouders uit elkaar gaan, moet er kinderalimentatie worden betaald. Dit is een bijdrage in de kosten voor de verzorging en de opvoeding van de kinderen. Wij kunnen u adviseren over de hoogte van de alimentatie. Ook kunnen we u bijstaan wanneer een geschil voor de rechter wordt gebracht.

Bij een scheiding moet de boedel verdeeld worden. Hieronder vallen niet alleen de meubels, het huis, maar ook de verzekeringen, pensioenen, spaarrekeningen en schulden. Bij scheiding onder huwelijkse voorwaarden is meestal duidelijk vastgelegd wat er naar wie gaat. Toch kan ook hier onenigheid over ontstaan. Bij huwelijk in gemeenschap van goederen, hebben beide partijen evenveel recht op alles. Dat maakt het soms nog lastiger.

In principe hebben de ouders gezamenlijk ouderlijk gezag, Toch kan er een reden zijn om het alleen aan de vader of de moeder toe te kennen. Als dit volgens u of uw ex (een aantal jaren) na de scheiding weer moet veranderen, moet u naar de rechter. Wij kunnen hierin begeleiden.

Het proces rond het ontbinden van een samenleving(contract), lijkt op dat van een echtscheiding. Zo zijn beide partners verplicht tot het maken van (zorg)afspraken wanneer er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Ook kan er sprake zijn van boedelverdeling. Wij kunnen u hierin begeleiden en adviseren.

Ook jaren na een scheiding kunnen pensioenkwesties nog de kop op steken. Bijvoorbeeld als u bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niks van uw ex-partner ontvangt. Een gang naar de rechtbank kan hiervoor nodig zijn.

Oog voor uw persoonlijke situatie.

Internationale echtscheidingen

Mr. Marina Carli-Lodder heeft veel ervaring als vFAS echtscheiding advocaat met complexe internationale echtscheidingen. Zo’n scheiding speelt zich dan meestal af in Nederland, maar heeft raakvlakken met het buitenland. Denk aan een scheiding van expats die in Nederland wonen, of van twee Nederlanders die in het buitenland wonen. Ook de ontbinding van een huwelijk van partners die getrouwd zijn in een ander land, valt hieronder.

Echtscheidingen bij ondernemers

Bij echtscheidingen waarin ondernemingen in het spel zijn, is boedelverdeling een complexe aangelegenheid. De financiële stukken en jaarcijfers vragen om specifieke financieel kennis. Voor Mr. Marina Carli-Lodder is de financiële verslaglegging van ondernemingen echter bekend terrein. Zij leidt u als advocaat vlekkeloos door een echtscheiding heen, waarin een of meerdere onderneming betrokken zijn.

Advocaat of mediator

Bij mediation gaan beide partijen om de tafel en is er geen zitting nodig. Dat kan alleen als er gelijkwaardige verhoudingen zijn. Mochten we er op die manier niet uitkomen, dan staan we u bij als uw echtscheiding advocaat bij de rechter.

Overig Personen- en Familierecht

U kunt bij Carli Advocaten Den Haag ook terecht voor andere zaken binnen het personen- en familierecht. Denk aan naamsveranderingen (voor- en achternaam), geschil bij erkennen van een kind, ondertoezichtstelling, boedelverdeling, reis – en verhuisverbod.

2015-2023 © Copyright - Carli advocaten