Contact

U kunt in onderstaand formulier vrijblijvend uw juridische vraag stellen, wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

  Carli Advocaten
  Adres
  Lange Voorhout 25
  2514 EB ‘s-Gravenhage

  Telefoon
  +31 – 70 360 44 49

  Fax
  +31 – 70  364 42 33

  E-mail
  info@carliadvocaten.nl

  Conform de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten verstrekken wij de navolgende gegevens.

  Carli Advocaten is een maatschap naar burgerlijk recht en als zodanig ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 27335931. Het BTW-nummer luidt: NL8038.12.310.B01.

  Alle bij Carli Advocaten werkzame advocaten zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke is gevestigd aan de Neuhuyskade 94 te Den Haag.

  Op alle overeenkomsten met Carli Advocaten is Nederlands recht van toepassing.

  Carli Advocaten is aangesloten bij het Exclusieve Kleine Kantoren Overleg (EKKO), ten behoeve van kwaliteitsverbetering, praktijkvoering, kennisoverdracht en intervisie.

  Carli Advocaten is verzekerd voor claims voortvloeiend uit beroepsaansprakelijkheid. De dekking is beperkt tot een bedrag van 500.000 euro per schadevoortbrengend feit en voor zover het Nederlands recht van toepassing is. Deze verzekering is afgesloten bij AON Risk Solutions, gevestigd aan de Paalbergweg 2-4 te Amsterdam.

  Indien de verzekeraar niets uitkeert en toch de aansprakelijkheid van Carli Advocaten vaststaat, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het kader van de betreffende opdracht is uitgedeclareerd.

  2015-2023 © Copyright - Carli advocaten